Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Prof. Aleksander Nawrat jest ekspertem w dziedzinie badań i rozwoju dla nauki, przemysłu zbrojeniowego oraz agencji rządowych. Autor lub współautor kilkunastu zgłoszeń patentowych, wzorów przemysłowych, ponad 170 prac i publikacji naukowych oraz recenzent wielu renomowanych czasopism zagranicznych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiło 26 sierpnia drugi konkurs polsko-turecki. Alokacja w drugim konkursie wynosi 5 mln zł.
W październiku ruszy kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój. Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania nowatorskich w skali światowej rozwiązań Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.
Laserowa technologia identyfikacji bakterii, platforma portfela cyfrowego czy urządzenie do monitorowania rytmu serca płodu – to produkty polskich przedsiębiorców, które znalazły się wśród 32 zwycięskich projektów w konkursie GO_GLOBAL.PL organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Informujemy, że 5 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór na preselekcję polskich propozycji projektów do konkursu „Teaming for Excellence”.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
29-08-2016
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła Listę projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Lista odnosi się do wniosków złożonych w ramach I etapu naboru, tj. od 06.07.2016 do 31.07.2016.
24-08-2016
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.
23-08-2016
Uprzejmie informuję, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła aktualizację Listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w związku z częściowym zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu 2/1.1.2/2015, zorganizowanego przez NCBR dla Poddziałania 1.1.2...
23-08-2016
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi, które zaszły w ostatnim czasie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został przedłużony termin na przeprowadzenie oceny merytorycznej w konkursie nr 1/1.3.1/2016...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
29-08-2016
Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w II Konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju TANGO uprzejmie informujemy o jej wynikach.
26-08-2016
Informujemy, że 26 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie 2. konkursu na wspólne projekty w obszarach...
26-08-2016
Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami i licznymi pytaniami dotyczącymi definicji udziału Przedsiębiorcy w Fazie B+R Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO, informujemy...
25-08-2016
Szanowni Państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi form prawnych, które dopuszczone będą podczas preselekcji polskich wniosków do konkursu „Teaming for Excellence” informujemy, że do konkursu uznane za dopuszczone zostaną wszystkie formy prawne będące zarówno istniejącymi jednostkami...
24-08-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 23. Konkursu Inicjatywy CORNET.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito